Historie školy ZUŠ – Výtvarné studio zahájila svou činnost v roce 1994. Škola je soukromá, je v rejstříku škol České republiky.
První ateliér byl zřízen v ZŠ A. České v Krásném Březně a v ZŠ Nová 5 na Kamenném Vrchu na Střekově. V současné době má školy ateliéry též v ZŠ Elišky Krásnohorské 8 a v ZŠ Karla IV. 19 . Od roku 1996 škola pořádá též Výtvarné kurzy pro dospělé, které mají akreditaci MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků...V roku 2003 jsme navázali spolupráci s německou partnerskou školou Music-, Tanz- und Kunstschule v Bannewitz u Drážďan. Pořádáme společné workshopy pro žáky, výstavy a výměnné semináře pro pedagogy. Charakteristika Studijní náplň se řídí školním vzdělávacím programem. Škola má pouze výtvarný obor se studijním zaměřením Výtvarná tvorba a Keramika. Jsou přijímáni žáci od 5 let. Kapacita školy je 300 žáků.